Slider[Style1]

Style2

Για κρατήσεις στο +30 27550 52720

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6


Σας καλούµε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Πέµπτη 07 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα
18:30 στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειµένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων οικισµών Μεσογείου Άστρους, Χειµερινής Μελιγούς και Παραλίου Άστρους
∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας», σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του
Ν.3669/2008.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήµαρχος

2. Πρόταση τοπικής τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου – οικοδοµικών γραµµών επί της επαρχιακής οδού στην Τοπική Κοινότητα Καστρίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος ∆ηµήτριος – Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

3. Εκµίσθωση χώρου της κεντρικής πλατείας Αγίου Ανδρέα, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

4. Εξέταση αιτηµάτων για χορήγηση παρατάσεων αδείας λειτουργίας µουσικής, καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος ∆ηµήτριος – Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

5. Μεταφορά παγίων ύδρευσης/αποχέτευσης από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας (∆ΕΥΑ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α.

6. Ορισµός ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, οικονοµικής χρήσεως από 01-01-2017 µέχρι 31-12-2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

7. Υπηρεσία διαχείρισης (κοµποστοποίησης – διαλογής ΑΣΑ) ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας –∆ιακοπή σύµβασης για το τµήµα της προµήθειας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - ∆ήµαρχος

8. Έγκριση απολογισµού – ισολογισµού και έκθεσης πεπραγµένων, οικονοµικού έτους 2016, της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κούβαλη Γεωργία – Πρόεδρος ∆ΗΚΕ∆ΗΒΚ

9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

10. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

11. Αντικατάσταση – λόγω παραίτησης – αναπληρωµατικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/Αποχέτευσης του ∆ήµου Βόρειας
Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α.

12. Αντικατάσταση – λόγω παραίτησης – αναπληρωµατικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης ∆ηµήτριος – Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆.

13. Αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κούβαλη Γεωργία – Πρόεδρος ∆ΗΚΕ∆ΗΒΚ

14. ∆ιαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, από χρηµατικούς καταλόγους των ετών
2016 και 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

15. Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

16. Χορήγηση αδείας πωλητού λαϊκών αγορών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

17. Αποδοχή επιχορήγησης για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών µονάδων του ∆ήµου (∆΄ Κατανοµή 2017).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Πρόεδρος ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας

18. Επανακαθορισµός των παραγωγικών τάξεων που συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ.1 του Ν.1566/1985.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Πρόεδρος ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας

19. Ψήφιση πίστωσης/έγκριση δαπάνης, για την πραγµατοποίηση δαπανών των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

20. Ορισµός υπαλλήλου ως υπεύθυνο λογαριασµού για την πληρωµή δαπανών του έργου «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται
από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

Ο
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κουτρουµπής Γεώργιος

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: