Slider[Style1]

Style2

Για κρατήσεις στο +30 27550 52720

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6


Σας καλούµε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 2017 και
ώρα 19:00 στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου),
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ),
προκειµένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης :


1. Λήψη απόφασης σχετικά µε τη σύσταση ενέχυρου κατάθεσης επί λογαριασµού του
∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, για τη λήψη τραπεζικού δανείου ύψους 400.000 € από την
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για την κατασκευή των ιδιωτικών
παροχών αποχέτευσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α.

2. Υποβολή φακέλων χρηµατοδότησης έργων αγροτικής οδοποιίας της Τοπικής
Κοινότητας ∆ολιανών, σε σχετική πρόσκληση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Α.Α.).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

3. Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας απαλλοτριώσεων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Άστρους, για
την διέλευση αγωγών ΒΙΟΚΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

4. Παράταση προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη ∆ικτύων Αποχέτευσης
και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) Οικισµού Καστρίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος - Αντιδήµαρχος

5. Έγκριση της µελέτης µε αριθµό 9/2017, του έργου «Τσιµεντοστρώσεις Τοπικών
Κοινοτήτων ∆ολιανών, Ξηροπήγαδου, Βερβένων και Παραλίου Άστρους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος - Αντιδήµαρχος

6. Έγκριση µελέτης σήµανσης εκτελούµενων εργασιών στην Τοπική Κοινότητα Παραλίου
Άστρους, για τις ανάγκες του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
οικισµών Μεσογείου Άστρους, Χειµερινής Μελιγούς και Παραλίου Άστρους ∆ήµου
Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήµαρχος

7. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση βελτίωσης
βατότητας αγροτικής οδού Καραµέρου – Χερονήσι και σύνδεση µε Οικισµό Νεοχωρίου
(κάτω Κούτρουφα), ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήµαρχος

8. Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4479/2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης - Εντεταλµένος Σύµβουλος

9. Παράταση µίσθωσης των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου Βόρειας
Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

10. Ανάκληση της απόφασης µε αριθµό 169/2017 σχετικά µε τον προγραµµατισµό
προσλήψεων τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα –
Λήψη νέας απόφασης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουµπής Γεώργιος – Πρόεδρος ∆.Σ.

11. Ορισµός µελών για την ανασυγκρότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής διαβούλευσης (άρθρο
76 Ν-3852/10).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

12. Αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί
Σταθµοί ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης ∆ηµήτριος – Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆.

13. Αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Πρόεδρος Επιτροπής.

14. Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.∆. ποσού 13.212,92€ για την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. των απασχολούµενων ανέργων στο ∆ήµο Βόρειας
Κυνουρίας µε το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8µηνης διάρκειας (Πρόσκληση
1/2017 Ο.Α.Ε.∆.) - αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

15. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

16. ∆ιαγραφή πωλητών από τη Λαϊκή Αγορά της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης - Αντιδήµαρχος

17. Αποδοχή επιχορήγησης για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών
µονάδων του ∆ήµου (Γ΄ Κατανοµή 2017).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Πρόεδρος ∆.Ε.Π.

18. Αποδοχή επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, έτους 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Πρόεδρος ∆.Ε.Π.

19. ∆ιαγραφή οφειλών τέλους καθαριότητας κοιµητηρίων.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Τσιώρου/Κολοβού Παναγιώτα – Εντεταλµένη Σύµβουλος

20. Ψήφιση πίστωσης – έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία επιστηµόνων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

21. Έγκριση συµµετοχής της Χορωδίας ενηλίκων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας σε
προτεινόµενες εκδηλώσεις – Έγκριση κίνησης οχήµατος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

22. Ψήφιση πίστωσης – έγκριση δαπάνης για καταχώρηση προβολής του ∆ήµου Βόρειας
Κυνουρίας στο περιοδικό Σ.Α.Α.Ο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

23. Ψήφιση πίστωσης – έγκριση δαπάνης για κάλυψη εξόδων φιλοξενίας, των
συµµετεχόντων στον ιστιοπλοϊκό αγώνα «CATAMARANS CUP International regatta».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

Ο
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κουτρουµπής Γεώργιος

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: