Slider[Style1]

Style2

Για κρατήσεις στο +30 27550 52720

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

Σας καλούµε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017 και ώρα 18:00 στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειµένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης : 

1. Τροποποίηση της από 07/02/2011 προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, για την πράξη «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµού Μεσογείου Άστρους, Χειµερινής και Παραλίου Άστρους». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος ∆ΕΥΑ 
2. Περί εγκρίσεως της υπ’ αριθµό 07/2017 µελέτης του έργου «Τσιµεντοστρώσεις - τοιχία αντιστήριξης στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου - Αγίας Σοφίας - Πλατάνας - Στόλου - Πλατάνου - Χαράδρου - Σίταινας - Καράτουλα - Καστρίου - Μεσορράχης και Καστάνιτσας», καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης, αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος - Αντιδήµαρχος 
3. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων των σχολικών µονάδων του ∆ήµου». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος - Αντιδήµαρχος 
4. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση βελτίωσης βατότητας αγροτικής οδού «Καραµέρου – Χερονήσι» και σύνδεση µε οικισµό Νεοχωρίου (κάτω Κούτρουφα) ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος - Αντιδήµαρχος 
5. Έγκριση της υπ’ αριθµό 01/2017 ανασυνταχθείσας µελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τοπική Κοινότητα ∆ολιανών» και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος - Αντιδήµαρχος 
6. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης - Αντιδήµαρχος 
7. Λήψη απόφασης σχετικά µε την πληρωµή τµήµατος του έργου «∆ιαµόρφωση δηµοτικού χώρου για τη µεταστέγαση της λαϊκής αγοράς στην ∆ηµοτική Κοινότητα Άστρους, από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος - Αντιδήµαρχος 
8. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2016, του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης ∆ηµήτριος – Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆. 
9. Καθορισµός των ποσοστών µείωσης των τελών καθαριότητας και φωτισµού κοινωνικών οµάδων, για την εφαρµογή της απόφασης µε αριθµό 56/2017 του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης - Αντιδήµαρχος 
10. Καθορισµός αµοιβής ∆ικηγόρου. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης - Αντιδήµαρχος 
11. Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου Βόρειας Κυνουρίας για την υπογραφή συµβολαίου, σε εφαρµογή της υπ’ αριθµό 320/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης - Αντιδήµαρχος 
12. ∆ιαγραφή βεβαιωµένου εσόδου από τον 871 βεβαιωτικό κατάλογο έτους 2017, που αφορά διοικητικό πρόστιµο για παράβαση του Ν. 4039/2012. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης - Αντιδήµαρχος 
13. ∆ιαγραφή τέλους ακίνητης περιουσίας. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουτρουµπής Γεώργιος

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: