Slider[Style1]

Style2

Για κρατήσεις στο +30 27550 52720

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

«Στρατολογίᾳ ἀληθεῖ ἀθλοφόρε,
τοῦ οὐρανίου στρατηγός Βασιλέως,
περικαλής γεγένησαι Θεόδωρε·
ὅπλοις γάρ τῆς πίστεως, παρετάξω ἐμφρόνως,
καί κατεξωλόθρευσας, τῶν δαιμόνων τά στίφη,
καί νικηφόρος ὤφθης ἀθλητής·
ὅθεν σε πίστει, ἀεί μακαρίζομεν».

Τήν Πέμπτη, 8 Ἰουνίου 2017, μέ κάθε λαμπρότητα ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Θεοδώρου. Ἀνήμερα,
 παρέστησαν καί λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τους τήν ἑορτή εὐλαβεῖς ἐνορῖτες τοῦ χωριοῦ Πάπαρι, ἐπιζητοῦντες τήν Χάρη καί τήν πρεσβεία τοῦ Ἁγίου.

Ἡ Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Θεοδώρου.

Τό σεπτό σκήνωμα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου († 8 Φεβρουαρίου) μετετέθη στίς 8 Ἰουνίου ἀπό τήν Ἡράκλεια τῆς Ποντικῆς στό προγονικό κτῆμα τοῦ Ἁγίου, στά Εὐχάιτα, κατά τήν ἐπιθυμία τοῦ Ἁγίου, τήν ὁποία ἐξέφρασε πρό τῆς ἐκτομῆς αὐτοῦ στόν γραμματέα τοῦ Οὔαρο.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει στίς 8 Ἰουνίου τήν Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του.
Ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τή σιαγόνα ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος Θ΄ ὁ Μονομάχος (1042 – 1055) ἐδώρισε διά χρυσοβούλλου στή Μονή Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους.Τό Ἐκκλησάκι τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

Τό Ἐκκλησάκι τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ἄρχισε νά κατασκευάζεται τό ἔτος 1973, κατόπιν θαυματουργικῆς ἀνακαλύψεως.
Πρό σαράντα τρία καί πλέον ἐτῶν ὁ μακαριστός συγχωριανός μας Γεώργιος Ἰ. Ὀρφανός ἐνυπνιάσθη ὅτι εἰς ἕνα σημεῖο τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας μέσα στό ἔδαφος καί καλυμμένο ἀπό τούς πρίνους βρίσκεται μικρό Παρεκκλήσιο τοῦ παλιοῦ Μοναστηριοῦ, πρός τιμήν τῶν ἁγίων Θεοδώρων, καί ἔλαβε κατ' ὄναρ ἐντολή νά τό ἀνεύρη καί νά τό ἀποκαλύψει.
Θορυβημένος ὁ Γεώργιος, σέ συνεργασία μέ τόν τότε Ἐφημέριο, μακαριστό π. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ἄρχισαν νά ἐρευνοῦν τόν τόπο καί, μετά πολλοῦ χρόνου καί μεγάλου κόπου, μέ τή βοήθεια καί ἄλλων εὐσεβῶν χριστιανῶν, ἐντόπισαν καί ἀπεκάλυψαν τό ὑποδειχθέν μικρῶν διαστάσεων Ναΰδριο. Ἀφοῦ καθάρισαν τήν ἄγρια βλάστηση, εὐθύς ἀμέσως ξανάναψε τό καντηλάκι στόν ἁγιασμένο αὐτό τόπο, μέ ἀποτέλεσμα οἱ συγχωριανοί μας, ὅπου γῆς, νά προστρέχουν στήν χάρη τῶν Ἁγίων.
Τότε ἀπεφασίσθη νά διαφυλαχθεῖ τό εὑρεθέν Ναΰδριο καί δίπλα νά ἀνεγερθεῖ Ναός πρός τιμήν τῶν ἁγίων Θεοδώρων, πρᾶγμα πού ἀμέσως μετά ἔγινε. Ὡστόσο, στήν ἀπόφαση τῆς ἀνεγέρσεως ὁ σατανᾶς φθόνησε τό θεάρεστο ἔργο καί ὑπέβαλε τούς χριστιανούς σέ δοκιμασίες.
Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ὁ μακαριστός Γεώργιος Ὀρφανός στή συνέχεια ἔγινε Ἱερομόναχος στήν Ἱερά Μονή Ἐπάνω Χρέπας καί ἔλαβε τό ὄνομα Γερβάσιος, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 16η Ἰουλίου 1992.
Τήν τελευταία δεκαετία, κατόπιν συντονισμένων ἐνεργειῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ὁ Ναός αὐτός ἀποπερατώθηκε, μιᾶς καί εἶχε παραμείνει γιά τρεῖς δεκαετίες στίς κολῶνες καί τά τσιμέντα τῆς στέγης, ἐνῶ τήν 17ην Αὐγούστου 2014 ὁ συγχωριανός μας Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἐτέλεσε τά ἱερά Ἐγκαίνια τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.

+ π.Ι.Σ. 


«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: