Slider[Style1]

Style2

Για κρατήσεις στο +30 27550 52720

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6


Να ειπωθούν αλήθειες για την ΚΕ∆ΗΤ ζήτησε ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Τρίπολη – Αλλάζουµε τα ∆εδοµένα» κ. Νίκος Τσιαµούλος, ενώ, παράλληλα υπογράµµισε την αναγκαιότητα να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρίπολης, το απόγευµα της 5ης Απριλίου 2017. 

ΚΕ∆ΗΤ 
Ο κ. Τσιαµούλος είπε προς τη ∆ηµοτική Αρχή ότι για την υπόθεση της ΚΕ∆ΗΤ «µας έχετε χορτάσει ψέµατα» και κατηγόρησε τον ∆ήµαρχο ότι κινήθηκε αδίστακτα και άδειασε δικούς του συντρόφους- συνεργάτες. «Χθες ήταν ο κ. Τσούκας, σήµερα η κυρία Μπρακουµάτσου, αύριο κάποιος άλλος. Πριν λίγες ηµέρες η Κα Μπρακουµάτσου δήλωνε το πρωί σε συνέντευξη τύπου ότι οι εργαζόµενοι θα πληρωθούν µόνο 1 µήνα µισθοδοσίας πριν το Πάσχα και το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας ο ∆ήµαρχος δήλωνε ότι θα εξοφληθούν και οι 6 µήνες οφειλής. Παίζεται µε την υποµονή των εργαζοµένων που µε αυτοθυσία και απλήρωτοι κρατούν σε υψηλό επίπεδο τις δοµές της ΚΕ∆ΗΤ». 
Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της παράταξης «Τρίπολη Αλλάζουµε τα ∆εδοµένα» είπε ότι οι ορκωτοί ελεγκτές έφυγαν διότι «δεν τους δίνατε στοιχεία» ενώ κατόπιν επισήµανε… «Για τους λογαριασµούς, πιστεύω ότι τους είχατε και ξέρατε ποιο είναι το υπόλοιπο. Σε εµάς δεν το λέγατε. Αφού στέλνει η ΕΕΤΑΑ χρήµατα γιατί να µην πληρώνουµε τους υπαλλήλους; 
Προµηθευτές δεν πληρώνουµε, εργαζόµενους δεν πληρώνουµε. Τραγελαφικές καταστάσεις. Εγώ θέλω να ξέρω την καθαρή θέση της ΚΕ∆ΗΤ, τι χρήµατα έχει σήµερα στο ταµείο και τι χρωστάει. Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου είναι και η ∆ΕΥΑΤ. Θέλω να προσέξουµε και τις άλλες δοµές σαν την ΚΕ∆ΗΤ για να µην έχουνε την ίδια καταστροφική πορεία.» 

Όταν τοποθετήθηκε, στη δευτερολογία του, ο κ. Τσιαµούλος ανάφερε, « έµεινα έκπληκτος από την τοποθέτηση του ∆ηµάρχου, από τη σωρεία των στοιχείων που βρέθηκαν ξαφνικά ενώ παλεύουµε δύο χρόνια να τα µάθουµε. Αν δεν ήµουν ∆ηµοτικός Σύµβουλος, δεν συµµετείχα στα ∆ηµοτικά Συµβούλια και ερχόµουν πρώτη φορά και άκουγα, θα νόµιζα ότι πρόκειται για µια κερδοφόρα επιχείρηση που λειτουργεί σε φορολογικό παράδεισο στα Κανάρια Νησιά. 

Κύριε ∆ήµαρχε, τα στοιχεία µας τα καταθέσατε µε έναν ξεχωριστό τρόπο ώστε να µπορέσετε να µπερδέψετε την κατάσταση. Μου έκανε εντύπωση ότι αναλάβατε την πολιτική ευθύνη, βέβαια την ποινική ευθύνη θα πάρουν άλλοι. Στις κοινές συνεντεύξεις έλεγε ο κ. Τσούκας ότι µαζί τα κάνατε. Εµείς θέλουµε να συνεχίσει να λειτουργεί η ΚΕ∆ΗΤ. Προτείνω να πάρουµε µία απόφαση για να µπει άµεσα µία εταιρεία ορκωτών ελεγκτών και να γίνει µία επιτροπή διαπαραταξιακή». 

Η πρόταση του κ. Τσιαµούλου τελικά έγινε αποδεκτή από το σύνολο του δηµοτικού συµβουλίου και τελικά πάρθηκε οµόφωνη απόφαση. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Για το θέµα αυτό, η παράταξη «Τρίπολη – Αλλάζουµε τα ∆εδοµένα» δεν ήταν παρούσα και δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία. 
Την εποµένη µέρα του δηµοτικού συµβουλίου, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στη ∆ηµοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, ο κ. Τσιαµούλος έκανε γνωστό ότι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση απέρριψε την απόφαση παράτασης των µισθωµένων πάρκινγκ, µε αποτέλεσµα η πόλη να µην έχει σήµερα µισθωµένα πάρκινγκ και κατά συνέπεια καταρρίπτει την αναθεωρηµένη κυκλοφοριακή µελέτη που συντάχθηκε και ψηφίστηκε µε βάση αυτά τα πάρκινγκ. 

«Έχουµε κάνει µισθωτήρια µε συνδηµότες µας, πρέπει κάποια στιγµή να τους πληρώσουµε γιατί και αυτή πληρώνουν φόρους και θα πληρώσουµε. Κάποιοι θα µας πάνε στα δικαστήρια και θα πληρώσουµε ως συνήθως όλοι οι δηµότες “βαπορίσια” την ασυνέπεια της ∆ηµοτικής Αρχής (αµοιβές δικηγόρων, τόκοι και προσαυξήσεις κ.τ.λ.» είπε.

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 
Ένα σκουλήκι (κάµπια) τρώει τα φύλλα και «χτυπάει» τα πουρνάρια και έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε κτηνοτρόφους, αφού τα ζώα τους δεν έχουν να φάνε, µε αποτέλεσµα οι κτηνοτρόφοι να αγοράζουν ζωοτροφές που τους επιβαρύνει πολύ. Ο κ. Τσιαµούλος επισήµανε την αναγκαιότητα να γίνουν ραντισµοί. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΉ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
Υπέρ της ζωντανής µετάδοσης των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου Τρίπολης τάχθηκε ο Νίκος Τσιαµούλος για πολλοστή φορά και εξέφρασε την άποψη ότι η διοίκηση του ∆ήµου δεν το θέλει αυτό παρόλο που είχε δεσµευτεί προεκλογικά, για να µην βλέπει ο κόσµος τα χάλια τους. Πρέπει ο δηµότης να έχει την δυνατότητα αυτή και να διαµορφώνει όσο το δυνατόν καλύτερη άποψη-ενηµέρωση για τα τεκταινόµενα του ∆ήµου Τρίπολης. Υπάρχουν, συµπλήρωσε τελειώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Τσιαµούλος, πολλοί ∆ήµοι καθώς και η ΚΕ∆Ε που έχουν υιοθετήσει αυτού του είδους την ενηµέρωση, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες ακόµα και στο πιο αποµακρυσµένο χωριό να “συµµετέχουν” στις αποφάσεις του ∆ήµου και να κρίνουν πιο σωστά.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» 
Ένα άλλο θέµα που έθιξε ο κ. Τσιαµούλος είναι η ενηµέρωση που πρέπει να γίνει στο σώµα για τις επικείµενες αλλαγές που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών για το σχέδιο «Καλλικράτης», σε συνδυασµό µε τις θέσεις της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος. Καλό είναι να διοργανώσουµε µια ηµερίδα µε εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και της ΚΕ∆Ε για να έχουµε την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση για αυτό το νέο νοµοσχέδιο. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
 «Η παράταξή µας δεν ψήφισε τις εκδηλώσεις διότι δεν συµφωνεί µε την επιλογή των εκδηλώσεων που γίνονται από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Πολιτισµού κ. Βρέντα. Το πρώτο Πάσχα ψηφίσαµε ναι διότι ο ∆ήµαρχος έλεγε ότι οι προηγούµενοι δαπανούσαν πολλά χρήµατα και φέτος φέρνει το ίδιο και παραπάνω κόστος σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια» είπε ο κ. Τσιαµούλος.

Δελτίου Τύπου

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: